برگزاري نماز جماعت در حياط مدرسه

 

 

 

 

 

ويژه برنامه به مناسبت هفته

 "دفاع مقدس"

 

 

 

 

 

 

 

برگزاري جلسات انجمن اوليا و مربيان

پايه هفتم: شنبه مورخ 5 مهرماه 1393

پايه هشتم:دوشنبه مورخ 7 مهرماه 1393

 

***

 

مراسم آغازين سال تحصيلي 94-93

 

 

 

 

 برگزاري شوراي معلمين
جهت هماهنگي براي سال تحصيلي جديد