آدرس : خيابان - پيروزي - خيابان مقداد - کوچه شهيد محمد باقر کلاله جو - پلاک 19
تلفن : 33054012
آدرس رايانامه : m14 mehrevelayat ir